A Terrassa la primera universitat, l'Escola Superior d'Indústries, data de l'any 1902 i va néixer de la necessitat dels empresaris tèxtils de tenir professionals ben formats.

Ara són 4 universitats; UPC, UAB, UB i UOC amb presència a Terrassa, s'hi imparteixen uns 150 graus i hi ha al voltant de 10.000 alumnes matriculats.

L'Ajuntament de Terrassa crea en 2003 el Servei d'Universitats en 2006 constitueix el Consell Universitari de Terrassa amb l'objectiu de promocionar i posicionar el Campus de Terrassa, donar suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries i impulsar i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.