El sorteig de membres de meses electorals per a les properes Eleccions Municipals i Europees del proper dia 26 de Maig de 2019, es va realitzar el dilluns dia 29 d'abril a les 12 hores del matí a l'Ajuntament de Terrassa.

Igual que en l'anterior comici,  2.196 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses electorals, 9 per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa.

 

 

El sorteig de membres de meses electorals per a les properes Eleccions Generals es va realitzar el dilluns dia 1 d'abril a les 8.30 hores del matí a l'Ajuntament de Terrassa.

2.196 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses electorals, 9 per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa.