El sorteig de membres de meses electorals per a les properes Eleccions Generals es va realitzar el dimarts dia 15 d'octrubre a les 8.30 hores del matí a l'Ajuntament de Terrassa.

2.196 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses electorals, 9 per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa.

Consulteu el llistat:   Membres meses electorals