El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

1 12 2019

Dia Mundial de la SIDA

Ni estigma ni discriminació!

A les 19h encesa de color vermell la façana de l'Ajuntament Terrassa per al Dia Mundial de la SIDA

14 11 2019

Dia Mundial de la Diabetis

Encesa de color blau la façana de l'Ajuntament de Terrassa per al Dia Mundial de la Diabetis i activitats al voltant d'aquest dia.