En el marc del Pla Director Smart City per avançar en la transformació digital i gestionar l'evolució de la ciutat tradicional a la ciutat intel·ligent, l'Ajuntament de Terrassa treballa en un projecte per incorporar la resiliència urbana com a element estructural per a la gestió dels serveis públics.

La resiliència urbana és la capacitat que tenen les ciutats per prevenir grans incidències i situacions d'emergències i per minimitzar-les i refer-se del seu impacte en el cas que es produeixin. Què en saps de la resiliència urbana?

Terrassa preparada i resilient, emmarcat en el Pla Estratègic de la Resiliència Urbana de Terrassa, és un projecte que incorpora la tecnologia com un element bàsic per a la transformació de la gestió dels serveis públics i que ha d'implicar institucions, empreses, associacions i entitats de la ciutat, així com la ciutadania en general.

  • Pla Estratègic de la Resiliència Urbana de Terrassa

En l'actualitat, les ciutats són sistemes complexos i l'Ajuntament treballa per fer de Terrassa una ciutat que pugui prevenir les amenaces, resistir els impactes i respondre a les situacions de crisi a les que estem exposats. És a dir, treballa perquè Terrassa sigui una ciutat resilient.

El Pla Estratègic de la Resiliència Urbana de Terrassa compta amb diverses fases per tal d'establir eines que permetin, tant a l'Ajuntament com a la ciutadania, reaccionar davant situacions que puguin afectar el normal funcionament de la ciutat. Així, es vol disposar d'una organització amb capacitat per recolzar la presa de decisió davant d'emergències i es treballarà per millorar el funcionament dels serveis urbans, la comunicació constant i la coordinació en les actuacions.

Un dels objectius principals del projecte Terrassa preparada i resilient és el de ser un procés obert i participatiu on col·laborin els agents ciutadans implicats en el funcionament dels serveis, interns i externs, públics i privats, i la ciutadania en general.

Per aquest motiu, et convidem que ens facis arribar la teva opinió a través d'aquest qüestionari conèixer la percepció i experiència de la ciutadania sobre la resiliència urbana. 

Respon al qüestionari

Les respostes rebudes enriquiran el projecte "Terrassa preparada i resilient" en el qual l'Ajuntament de Terrassa està treballant en col•laboració amb els agents ciutadans implicats en el funcionament dels serveis, interns i externs, públics i privats. Per això, et demanem que omplis aquest formulari, totalment anònim i ens ajudis a difondre'l entre la gent del teu entorn. 

Pla Estratègic de la Resiliència Urbana de Terrassa 

Si vols saber més sobre el projecte "Terrassa prepara i resilient" i les activitats que s'han portat a terme, pots visitar la Plataforma Participa a Terrassa 

Si voleu més informació de l'acte, entreu a: TerrassaSmartCity