Vam tenir un somni i el vam compartir amb milers de persones, una gran majoria de ciutadans i ciutadanes: fer una nova Terrassa, de tothom i per a tothom.

Una gran ciutat del segle XXI, orgullosa de la gran transformació que vam fer entre totes i tots a finals del segle XX, però mirant cap al futur, buscant nous horitzons i despertant noves energies.

Una ciutat que miri cap endavant, que tingui il·lusió i que confiï en ella mateixa. Una ciutat molt viva, molt dinàmica, molt plural, que no es resigni mai a les desigualtats i injustícies, que lluiti contra les discriminacions i a favor dels drets humans, que avanci per un camí de llibertat, de convivència, de respecte i de solidaritat.

Convicció, visió i projecte de ciutat. Això és el que oferim i cal explicar cap a on volem anar, seguint el mandat democràtic que emergeix de les Eleccions Municipals de maig de 2019. I els somnis són imprescindibles per posar-nos en marxa, per sumar i treballar per fer-los realitat.

Volem fer una Terrassa que esdevingui, més que mai, una sola ciutat. Sense barreres físiques, mentals, socials, culturals, entre els diferents barris... A Terrassa hi ha barreres, visibles o invisibles, que no ens deixen ser una sola ciutat. I les volem trencar, esborrar, per despertar la força de la gran ciutat que som i que serem més en el futur.

Volem fer una Terrassa en la qual tothom tingui els mateixos drets i deures. Igualtat i diversitat són dues cares de la mateixa moneda. Entenem que la igualtat d'oportunitats és un valor fonamental, que ens condueix al progrés individual i col·lectiu i a la justícia social.

Volem fer una Terrassa capaç de generar més riquesa i més feina de qualitat, de posicionar-se en el context de les transformacions digitals i econòmiques del món en el qual vivim.

Volem fer una Terrassa més verda, en tots els sentits, i impulsar un canvi cultural molt profund: una autèntica «revolució verda», que posi el medi ambient i el benestar de les persones al centre de totes les polítiques.

Volem fer una Terrassa que exerceixi el paper que li correspon a Catalunya i al món, amb esperit de cooperació i de lideratge. Som molt conscients de la complexa situació que viu Catalunya en aquests moments, però com a Govern Municipal -més enllà dels diferents posicionaments de les dues formacions polítiques que el componen- ens hem centrat i ens centrarem a treballar pel present i el futur de Terrassa. Aquesta fórmula és una de les claus del pacte de govern: posar-nos d'acord en el que ens uneix i aprendre a respectar el que ens separa i el que no compartim. Gestionar les diferències i els desacords no serà fàcil, però ho aconseguirem i obrirem i consolidarem espais i oportunitats per al diàleg, per al respecte mutu i per enfortir l'esperit democràtic de la nostra societat.

Quan s'aprova aquest Programa de Govern han passat ja més de 100 dies des del «minut zero», la constitució d'un nou Ajuntament que reflecteix la voluntat democràtica de la ciutadania i que vol ser de tothom i per a tothom.

Tenim gairebé quatre anys al davant i molta feina per fer. Potser no ho podrem fer tot, però ho intentarem amb totes les nostres forces i comptant amb el magnífic equip de professionals del nostre Ajuntament, el qual volem potenciar i animar a anar sempre més enllà, atorgant-li la nostra confiança i enfortint l'esperit de servei públic i de servei a la ciutat i a les persones.

Volem fer una política sincera i honesta, transparent, creïble, digna de la confiança de la gent. I això es fa dient la veritat, reconeixent els errors, dialogant amb la ciutadania i corregint-los. Per tant, si no podem assolir un objectiu o realitzar les actuacions que ens hem proposat, ho direm, ho explicarem i ho justificarem, plantejant sempre altres alternatives per continuar avançant.

El Programa de Govern és la guia, un autèntic «manual del canvi», que ens marca els grans objectius, els eixos i les línies d'actuació del Govern Municipal.

Aquest no serà un document intocable, sinó un document viu, que anirem modificant periòdicament, a mesura que avanci el mandat 2019-2023, i explicant sempre, de forma molt clara i amb absoluta transparència, què fem i per què ho fem.

El programa s'estructura a partir de 10 grans objectius, que no estan classificats de major a menor importància. Aquests objectius donen coherència a 178 eixos d'actuació, alguns forçosament genèrics, d'altres molt concrets, que es desenvoluparan des de l'estructura política i tècnica de l'Ajuntament, alineats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els objectius que ens fixem són:

  1. Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món
  2. Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida
  3. Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia
  4. La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica
  5. L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris
  6. Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus
  7. Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones
  8. Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris
  9. L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom
  10. Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa

L'objectiu de fons que es planteja el Govern Municipal de Terrassa a través d'aquests 10 grans objectius és imaginar, dibuixar, dialogar i construir un nou model de ciutat.

Aquest és el mandat, entenem nosaltres, que surt de les urnes: fer una nova Terrassa, posar en marxa noves dinàmiques socials, polítiques i culturals, en sentit ampli.

Aquest és el canvi pel qual treballarem al llarg d'aquests quatre anys, amb la vista posada en un horitzó a mitjà i llarg termini: ens posem en marxa cap al futur i no ens posem límits: la Terrassa de la dècada vinent serà el que vulguem entre tots i totes, el que decidim democràticament.

Aquest Govern exercirà amb fermesa el lideratge que li pertoca, des d'un esperit de diàleg, de respecte i de recerca d'oportunitats per al pacte amb altres formacions polítiques, tinguin o no representació institucional, amb les entitats i associacions que constitueixen el teixit dels nostres barris i de la nostra ciutat i amb el conjunt de la ciutadania.

Som un Govern molt unit i molt sòlid. Un Govern d'anar per feina, molt obert al diàleg i al consens, molt respectuós amb la diversitat i molt decidit a fer, més que mai, que Terrassa sigui una sola ciutat, una ciutat sense barreres, amb tota la força que sorgeix quan les persones sumem esforços, visions i capacitats i les orientem cap a un objectiu comú.
La gent ens ha donat tanta confiança, representem tanta esperança de canvi, que no ens perdonaríem - ni ningú no ens perdonaria - que no ho fem. Complirem el que hem promès. Volem mirar-nos cada dia als ulls i reconèixer-nos. Recordar cada dia per què estem aquí, quins són els valors i objectius que compartim i quin és el model de ciutat cap al qual ens hem compromès a avançar.

Vam tenir un somni i treballarem per fer-lo realitat, amb la feina de cada dia, fent política de ciutat, per a tota la ciutat: honesta i decidida, prudent, rigorosa. Dialogant amb respecte, buscant entendre'ns i sumar sempre que sigui possible, reconeixent els errors però no resignant-nos ni rendint-nos davant les dificultats.

Aquest és l'esperit que hi ha al darrere del Programa de Govern. Un somni, una ciutat i la seva gent. I un camí obert cap a un futur millor.