Núria Marín GarcíaNúria Marín García
Terrassa, 1960
Mestra d'Educació Primària
Tot per Terrassa

Nuria.Marin@terrassa.cat 

Veure l'agenda

 

  • 2a. Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert
  • Regidora de Serveis econòmics, Organització i Recursos Humans, Gestió tributària i recaptació, Serveis Jurídics, Contractació, Patrimoni, Atenció Ciutadana, Serveis Funeraris i Cementiri, Polítiques de Gènere
  • Portaveu del Govern Municipal