L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el Pla Local de Drogues 2017-2020

El document, aprovat ahir pel Ple, integra els principals actors implicats

logo del plaL'Ajuntament de Terrassa ha elaborat un Pla Local de Drogues que permetrà desenvolupar a la ciutat diverses actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i abordar amb visió transversal els problemes derivats del seu consum. El document, aprovat ahir per unanimitat al Ple municipal, recull i defineix els principis rectors, objectius i eixos de treball, així com el funcionament, estructura i avaluació dels programes i accions que configuren la intervenció en l'àmbit de les drogodependències a la ciutat.

El pla s'ha elaborat a partir d'una diagnosi feta amb la participació de més de 40 persones vinculades a entitats, serveis i recursos de la ciutat, i primant la integració d'entitats i actors de salut. Per tal de millorar la coordinació entre serveis i entitats, s'ha elaborat una metodologia de treball que permetrà agilitzar el treball conjunt i desenvolupar una acció transversal, que implicarà diversos serveis municipals (Salut, Serveis Socials, Policia Municipal, Joventut, Esports, etc) així com les entitats i serveis sanitaris vinculats al treball en drogodependències. En aquest sentit, la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha destacat que aquest pla "té una dimensió major que el Pla Municipal de 2012 i suposa un pas endavant, perquè a més d'integrar les entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit i els principals agents de salut, també té en compte a grups d'usuaris de drogues i a representants de les associacions cannàbiques, passant així de Pla Municipal a Pla Local". La regidora ha afegit que "totes les accions del pla es desenvoluparan de forma consensuada i coordinada, i tothom tindrà la seva veu i el seu espai a l'hora d'abordar la problemàtica de les drogues".

D'altra banda, el nou pla posa també l'accent en la difusió i coneixement del Pla entre la població general, per tal integrar la mirada de la ciutadania i potenciar la seva participació i implicació en la presa de decisions.

El Pla preveu la creació de dues noves comissions: una de tècnica, que incorpora set serveis municipals, les entitats ciutadanes que treballen en l'àmbit de les drogodependències, i les associacions cannàbiques; i una de política, que garantirà el compromís de desplegament del Pla. Es mantindrà també el Plenari, creat arran el Pla municipal de 2012, amb tots els actors implicats.

Una altra novetat d'aquest pla serà la creació d'un espai virtual (web) que tindrà dues parts diferenciades. En primer lloc una secció d'accés obert, amb funcions informatives i divulgatives de cara a la ciutadania, que servirà també per a recollir preguntes, opinions, etc. D'altra banda, una part d'accés restringit amb funcions d'espai de treball pels membres del pla, que funcionarà com a lloc d'intercanvi d'informació de forma continuada.. A més, es preveu realitzar una jornada anual, oberta a la ciutadania, que abordarà algun tema d'interès general en l'àmbit de les drogodependències.