L'Ajuntament de Terrassa obre la convocatòria de subvencions per a la millora dels locals de les entitats de la ciutat

Hi poden optar les entitats que hagin fet o vulguin fer obres durant el 2017

Façana de l'AjuntamentL'Ajuntament de Terrassa obre aquest 19 de setembre el termini per a la sol·licitud de
subvencions adreçades a la millora i adequació dels locals de les entitats sense
afany de lucre de caire cultural, esportiu o social. Fins el proper 17 d'octubre, les
entitats sense afany de lucre que realitzin activitats d'utilitat pública o interès social i
hagin realitzat o vulguin realitzar durant el 2017 obres de millora i adequació del seu
local, poden sol·licitar la subvenció municipal.

L'objectiu de la convocatòria es facilitar que les entitats puguin fer les obres necessàries als seus locals per tal de garantir-ne l'accessibilitat i la seguretat de les persones usuàries i millorar l'eficiència energètica i acústica. La dotació econòmica prevista per a aquesta convocatòria de subvencions és de 200.000 €. La quantia màxima de cada subvenció podrà ser del 75% del cost total del projecte, amb un màxim de 30.000 €.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través del formulari disponible a la Seu Electrònica, amb certificat digital i seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Les bases de la convocatòria, aprovades pel Ple el passat 29 de juny es poden
consultar al Portal de Transparència:
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/