L'Ajuntament posa en marxa als districtes 2, 3 i 4 el programa Agents per a la Convivència

Les sis persones assignades informen, sensibilitzen i promocionen actituds cíviques

Ajuntament de TerrassaL'objectiu del programa Agents per a la Convivència és disposar d'un equip de persones que facin tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques entre la ciutadania per tal de fomentar la bona convivència i el respecte, alhora que vetllen pel bon ús dels béns públics i privats de Terrassa. Les sis persones que l'integren, en una primera fase, han superat la convocatòria pública realitzada per l'Ajuntament i la fase de formació teòrica i pràctica. A finals de maig, les quatre dones i dos homes de l'equip van començar a treballar per parelles als districtes 2, 3 i 4, sota la supervisió i en estreta col·laboració amb la Unitat d'Agents de Districtes de la Policia Municipal.

Els nous Agents per a la Convivència són fàcilment identificables per la ciutadania perquè van uniformats amb un jersei i una jaqueta bicolor (blau marí i granat) que a l'esquena incorpora una banda reflectora on es pot llegir "Agent de convivència", la mateixa frase que figura a la part davantera. Aquest equip depèn directament de la regidoria de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, per la seva incidència al territori i en la mateixa ciutadania. No obstant això, com que el programa requereix la coordinació d'altres serveis municipals, ja siguin els d'Estructura Territorial i Districtes com aquells relacionats amb la ciutadania i la convivència, s'ha creat una comissió tècnica transversal que vetlla pel seu correcte funcionament.

Principals funcions

Els Agents per a la Convivència informen a la ciutadania sobre la normativa municipal relacionada amb la convivència -com les ordenances de bases de convivència democràtica, residus, sorolls i animals de companyia- i actuen de manera coordinada amb la Policia Municipal i amb els diferents serveis municipals per contribuir a millorar l'atenció ciutadana i la prestació del servei policial.

Entre les seves tasques figuren:

  • Informar i formar a la ciutadania per fomentar les actituds cíviques.
  • Atendre demandes, queixes, suggeriments i/o sol·licituds d'informació.
  • Informar sobre comportaments cívics als terrassencs i terrassenques i els beneficis que poden tenir per la ciutat en general.
  • Col·laborar amb la Policia Municipal per resoldre situacions d'incivisme i/o conductes conflictives, donant trasllat de les conductes greus que puguin ser objecte de la seva competència.
  • Sensibilitzar a totes les persones sobre la neteja general de la ciutat, l'ús correcte dels contenidors i la gestió de les deixalles per corregir aquells  comportaments que siguin incorrectes.
  • Detectar danys materials per actes i comportaments incívics, traslladant les possibles incidències als  serveis municipals corresponents.
  • Participar i col·laborar en les campanyes o actes de la ciutat donant suport per a la seva celebració i organització.
  • Assessorar, informar i vetllar pels drets de la ciutadania, especialment per als col·lectius més vulnerables.
  • Informar i formar, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, sobre mobilitat al territori (mobilitat o camins escolars), així com d'altres qüestions relacionades amb el compliment de normes i ordres en matèria de prevenció de riscos laborals o protecció de dades personals.

L'Ajuntament ha implementat aquest programa, com a projecte pilot i subjecte a avaluació, inspirant-se en el model que funciona a Girona des de fa 10 anys.