L'Ajuntament ha adquirit 21 nous vehicles per renovar la flota d'Eco-Equip al llarg de 2016

Amb un increment dels recursos de 2,7 milions d'euros per millorar la neteja, s'han adquirit també 240 contenidors de recollida lateral d'orgànica i s'ha ampliat la plantilla 37 treballadors, entre fixes i temporals

Seguint amb el seu esforç pel desenvolupament dels compromisos definits en el Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva, l'Ajuntament de Terrassa ha incrementat els recursos destinats a aquest servei en gairebé 2,7 milions d'euros el 2016. Això s'ha traduït en la renovació de la flota de vehicles d'Eco-Equip, l'increment de la plantilla, la compra de nous contenidors d'orgànica de càrrega lateral i l'acondicionament d'un solar, al carrer d'Esla, per millorar la logística de l'empresa. En l'acte de presentació d'11 dels nous vehicles, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat que "aquest increment dels recursos és una mostra del compliment del compromís adquirit per l'Ajuntament al Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva per avançar cap a un model de ciutat on el manteniment i la neteja tinguin un protagonisme central. Un compromís i un esforç que ha de ser compartit per tothom, amb la implicació dels agents socials i el conjunt de la ciutadania, i que vol sensibilitzar sobre la presa de responsabilitat de tota la societat en un tema tan important com aquest".

L'increment de la despesa de 2016 s'ha concretat en l'adquisició de 21 vehicles per renovar la flota d'Eco-Equip (15 ja estan en servei, 4 recol·lectors satèl·lit hi entraran abans de final d'any i dos camions de recollida de residus s'incorporaran a principis de 2017); la plantilla d'Eco-Equip s'ha ampliat amb la contractació de 37 persones, 17 fixes i 20 temporals (dedicats a neteja viària les campanyes de recollida de fulles i Nadal i recollida de mobles, d'octubre de 2016 a gener de 2017).

Pel que fa al 2017, Ballart ha refermat el propòsit de continuar aquest esforç dins del compromís amb el Pacte de Neteja. "La nostra voluntat és incrementar en 2,7 milions més els recursos destinats al servei de neteja i recollida de residus. L'objectiu és continuar amb la modernització i avançar en la renovació i la millora del servei que rep la ciutadania", ha explicat l'alcalde. L'objectiu és que aquests 2,7 milions d'euros es destinin a tirar endavant una nova línia de càrrega lateral per modernitzar el servei, continuar amb la renovació de la flota i seguir incrementant la plantilla fixa.

La nova línia de recollida lateral, la despesa més ambiciosa de cara al proper any, se sumaria a les dues línies que actualment cobreixen el servei al 25% de la població de la ciutat. La nova línia, que es dissenyarà també en funció de les necessitats dels servei, suposaria que, aproximadament, els residus del 37% de la ciutadania serien recollits mitjançant aquest sistema. Cal tenir en compte que aquest sistema no es pot implantar sistemàticament a tots els carrers de Terrassa per qüestions tècniques.  

Presentació dels nous vehicles

Avui s'han presentat els 11 darrers vehicles de neteja i recollida de residus que han entrat en servei. Quatre són camions basculants que es destinaran a la recollida de residus voluminosos, mobles i andròmines; dues escombradores i cinc vehicles dedicats al transport del personal. Aquestes novetats són una mostra més de les mesures que des de principis d'any estan prenent l'Ajuntament i Eco-Equip.

Els quatre camions basculants, que substitueixen d'altres que s'havien de renovar, tenen una capacitat de càrrega de 575 kg cada un i es destinaran a la recollida de residus de voluminosos, mobles i andròmines. L'arribada d'aquests vehicles permetrà millorar l'eficiència del servei de recollida de mobles, ja que es disminuiran les avaries i baixes del servei. Els nous camions van equipats amb un sistema que permet geolocalitzar les ubicacions de les recollides, de manera que es poden monitoritzar les actuacions i millorar la planificació i la identificació de punts d'especial concentració de residus.

Amb les cinc furgonetes dedicades al transport de personal l'organització del servei guanya en eficiència. Es milloraran els desplaçaments dels treballadors i les treballadores encarregats de la neteja viària, així com els seus materials. Les cinc furgonetes són Nissan NV200 Combi de cinc places. L'adquisició d'aquests vehicles s'ha fet mitjançant l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis.

Les noves escombradores formen part d'un paquet de reforçament d'aquestes feines. Es tracta de dues màquines, una de 5.000 litres i una altra de 2.000 litres de capacitat, que s'afegeixen a altres dues amb les mateixes capacitats que ja estaven en servei. En total, aquets 21 vehicles que renoven la flota han suposat un cost d'1.538.480 euros.

Els 240 nous contenidors de recollida lateral de matèria orgànica substituiran en la línia de recollida lateral els antics contenidors d'aquesta fracció que encara no s'havien incorporat al sistema. Són contenidors amb una major capacitat i la seva incorporació al sistema de recollida lateral permet fer més eficaç el servei. A més, incorporen un sistema que els fa accessibles per a tota la ciutadania i la seva estanquitat redueix les olors i d'altres molèsties. La seva posada en funcionament està prevista per a finals de 2016.

D'altra banda, ja ha començat l'adequació d'una parcel·la de titularitat municipal al carrer Esla, just al costat de les instal·lacions d'EcoEquip, per millorar les operacions de l'empresa de neteja i recollida de residus. Les obres tenen una durada prevista de 10 setmanes, han estat encarregades a l'empresa Rigel Over SL, i tenen un pressupost de 177.771,46 euros (IVA inclòs).

El passat mes de gener, l'alcalde de Terrassa va presentar el Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva. L'acord, que vol implicar tots els Grups Municipals, els agents socials i el conjunt de la ciutadania, tracta de sensibilitzar sobre la presa de responsabilitat de tota la societat en un tema tan important com aquest, cadascú en la seva mesura. L'Ajuntament i Eco-Equip es posen al capdavant d'aquest esforç amb l'increment dels recursos. El Pacte, que incorpora una diagnosi de la situació actual, planteja els compromisos a adoptar per part dels diferents actors: Ajuntament i empresa municipal Eco-Equip, entitats i organitzacions, activitats econòmiques, àmbits educatius i ciutadania.