L'Ajuntament de Terrassa arranjarà una vintena de parcel·les periurbanes amb arbres caiguts

Les feines de tala, poda i retirada de restes vegetals milloraran la seguretat

Arbre caigutL'Ajuntament ha iniciat avui dilluns l'arranjament d'una vintena de parcel·les periurbanes amb característiques forestals que van ser afectades per la ventada de desembre de 2014. Es tracta de parcel·les públiques no urbanitzables amb qualificació d'espais lliures, zones verdes o equipaments en les que es faran feines de tala, poda i retirada de restes vegetals per tal de minimitzar possibles riscos.

Les parcel·les periurbanes identificades com a necessitades d'aquesta intervenció es troben ubicades a sis sectors diferents de la ciutat. Concretament, es realitzaran treballs a solars situats a la zona de Cementiri Municipal, La Grípia, Can Palet de Vista Alegre, Les Fonts, Can Parellada i Vista Alegre. En cada cas, s'han dissenyat solucions diferents en funció de les necessitats. En algunes parcel·les s'ha trobat necessari fer un desbrossament complet, però a d'altres només caldrà actuar, per exemple, en arbres concrets. Els treballs d'arranjament s'han iniciat a Can Parellada, concretament a la parcel·la situada al carrer de Marroc, 26, entre els carrers de Guinea i Grècia.

Es tracta, en tot cas, d'una actuació preventiva. L'objectiu d'aquest projecte és minimitzar el risc que poden generar els arbres caiguts o danyats. Amb aquesta intervenció es redueix el perill de caiguda, es millora la seguretat davant possibles incendis forestals, es fa manteniment d'aquests espais, es millora la seva imatge i s'afavoreix la descomposició de les restes vegetals.

Està previst que les tasques s'executin durant un període de 8 setmanes. Els treballs, que han estat encarregats a l'empresa Natural i Art Jardiners, SL, compten amb un pressupost de 20.530,61 euros (IVA inclòs).