L'Ajuntament consolidarà al barri del Segle XX la prova pilot de recollida de mobles

En els primers tres mesos s'han recollit 393 abocaments, el 90% d'origen domèstic

El barri del Segle XX compta, des del 7 de novembre de 2018, amb un nou sistema de recollida de mobles a la via pública, on els camions circulen cada dimecres (també festius) pels carrers del barri. El sistema de funcionament és senzill: els residents baixen els mobles entre les 18 h i les 21 h, els deixen al costat del contenidor més proper, desmuntats i col·locats de manera ordenada per no molestar el pas als vianants. D'aquesta manera, s'evita la trucada prèvia a Eco-Equip. El servei recull mobles, cadires, llits, matalassos, caixes, sofàs i joguines trencades, entre altres objectes. No es recullen, en canvi, petits i grans electrodomèstics, aparells d'aire condicionat, runes, portes, persianes o marcs de portes. Tots ells són estris que s'han de dipositar gratuïtament a les deixalleries municipals. Després de tres mesos de funcionament del nou sistema, les primeres dades indiquen que, des del 7 de novembre de 2018 i fins el 13 de febrer de 2019, s'han fet 393 abocaments, el 90% dels quals són d'origen domèstic (cadires, calaixeres, sofàs i matalassos) i la resta són estris de poca grandària deixats per les indústries (un dels elements que van influir en l'elecció d'aquest barri va ser, precisament, la coexistència entre indústria i veïnat). Dels 393 abocaments realitzats, un total de 134 (34%) s'han realitzat correctament (han complert amb el dia i l'hora fixats); 38 (9,6%) han deixat els mobles el dimecres, però fora de l'horari establert, i 223 (56%) han baixat els estris al carrer, de dijous a dimarts.

De les dades que desprèn que una part del veïnat ha interioritzat que el dimecres és el dia de recollida, però no pas l'hora, per la qual cosa l'Ajuntament reforçarà el missatge als residents del barri. Aquesta prova pilot s'ha implementat a proposta de la Taula de Residus de Terrassa, "la voluntat del Govern municipal és que es consolidi", segons afirma el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. "Volem que el model es vagi implantant a la ciutat a mig termini, perquè està demostrat que és un model que funciona a d'altres ciutats i que ajuda a reduir la presència de mobles al carrer. Els primers resultats demostren que l'experiència té marge de millora, perquè és evident que un canvi d'hàbits no s'aconsegueix d'avui per demà; es necessita temps i conscienciació. Per tant, continuarem fent un esforç entre tots i reforçant el missatge per consolidar el nou sistema, primer al Segle XX i després a la resta de la ciutat, cada barri en un dia i hora determinades, amb l'objectiu de millorar l'espai públic i la neteja viària", introduint les modificacions pertinents basades en l'experiència d'aquesta prova pilot.

En aquests 15 dimecres que han passat des de l'inici de la prova pilot cal destacar que, durant les primeres setmanes i fins al pont de la Constitució, el grau de compliment va ser elevat, com a conseqüència de l'efectivitat de la campanya informativa "Els mobles, al dia!", de la qual es va informar domiciliàriament als residents i se'n va fer divulgació en espais públics i xarxes socials. Al Segle XX també hi ha la presència continuada (matí i tarda) dels inspectors del servei, encarregats de fer una tasca divulgativa i d'investigar la procedència dels residus. A partir del 12 de desembre, la tendència alcista va anar a la baixa, i va remuntar el 19 de desembre. A partir d'aquesta data, el sistema de recollida ha demostrat tenir marge de millora.

 

Reforçar el missatge

Per tal de modificar l'hàbit de deixar els mobles vells al carrer a qualsevol hora del dia, l'Ajuntament reforçarà el missatge informatiu tot recordant la ciutadania que l'incompliment de la normativa pot comportar sancions. L'ordenança municipal estableix que no dipositar els mobles en el dia i en l'horari fixats pot estar multat fins a 6.000 euros. De manera paral·lela i, per incidir en la tasca divulgativa, s'iniciarà un treball amb les escoles del barri, com Sagrat Cor i Sala i Badrinas, que s'emmarca dins el projecte dels "Camins escolars" per tal de treure profit dels espais que hi ha al voltant dels contenidors com a zones útils de pas.

L'abocament incontrolat de mobles al carrer és una problemàtica detectada arreu de la ciutat, ja que només un 10% de la ciutadania fa una trucada prèvia al telèfon gratuït per concretar amb Eco-Equip el dia i l'hora per baixar els estris al carrer, que és el sistema de recollida habitual que funciona a Terrassa.