Els accidents de trànsit baixen un 3,4% el 2018, amb una davallada d'un 5,7% dels més greus

Són dades de la Memòria Anual de la Policia Municipal, presentada avui al Consell Municipal de Seguretat

Terrassa va tancar l'any 2018 amb 1.969 accidents de trànsit, un 3,4% menys que l'any anterior, quan se'n van registrar 2.039. El 34,5% d'aquests accidents, 680, van ser amb víctimes. Es repeteix el número d'accidents mortals, amb un total de 2, mentre que el número d'accidents greus baixa de 35 a 33, un 5,71%, i el d'accidents lleus cau de 680 a 645, un 5,15%. Els accidents sense ferits també disminueixen, passant de 1.322 a 1.289, un 2,50% menys. Així es desprèn de les dades que recull la Memòria Anual de la Policia Municipal 2018, presentada aquest matí al Consell Municipal de Seguretat.

Aquest document, que radiografia l'activitat de la Policia Municipal durant l'any, mostra un total de 26.089 intervencions realitzades pels agents del cos, el que suposa una mitjana de prop de 72 intervencions diàries, igualant les dades de l'any 2017.

Seguint amb les dades dels accidents de trànsit a les vies urbanes de la ciutat, hi va haver 841 víctimes, 58 menys que l'any anterior, el que representa una davallada d'un 6,9%, segons les dades de la memòria del cos local de policia. El 2018 es van identificar 12 punts de la ciutat on es concentren cinc o més accidents, tres d'ells han arribat als 11 accidents. Aquesta estadística recull tot tipus d'accidents, inclosos els accidents sense víctimes.

El 2018, els agents locals van tramitar 29.366 denúncies de trànsit, un 13,4% menys. Van augmentar un 10,9% les denúncies per manca de documentació (assegurança obligatòria, permís de conduir, ITV, etc), passant de 1.321 a 1.465, un 10,90% més. Es van iniciar i tramitar fins a 938 expedients per vehicles abandonats, un 13,29% que durant l'any anterior, i es van retirar 585 vehicles de la via pública per aquest motiu.

 

305 detencions per fet delictiu

En un altre sentit, la Policia Municipal va efectuar 305 detencions per fet delictiu, 39 més que el 2017, amb un increment del 14,66%. Es van tramitar 1.140 denúncies per incompliment de les Ordenances Municipals, per les 1.020 de 2017, amb un increment de l'11,76%. El nombre d'expedients per intervenció de substàncies, que generen denúncia d'àmbit administratiu, van augmentar en un 14,98%, passant de 319 a 475 aprehensions.

Pel que fa als delictes en l'àmbit familiar, la Policia Municipal va realitzar una sèrie d'actuacions d'assistència a les víctimes, com ara seguiment dels seus casos per diferents canals, des de comunicacions telefòniques fins a visites domiciliàries. En total, van ser 105 actuacions, una més que al llarg del 2017.

 

Tasca pedagògica, 171 sessions amb prop de 12.000 assistents

La Policia Municipal desenvolupa des de fa anys una intensa activitat pedagògica i sensibilitzadora. Els esforços que es dediquen des del cos local de policia a aquestes actuacions preventives són cada cop majors. Durant el 2018 es van fer 89 sessions formatives de diferents temàtiques, que van des de l'assetjament, fins a la utilització d'Internet o el consum de drogues, tant per a escolars com per a pares i mares. A aquestes sessions hi han assistit 2.483 persones. A més, s'hi han de sumar les sessions que els agents del cos van fer en relació a la seguretat viària, que el curs 2017-18 van sumar 82, comptant els diferents formats i programes, que han arribat a 9.414 alumnes. A més, es van fer 50 simulacres per nivell escolar, 10 més que l'any anterior.