El Portal de Sant Roc continua restringit a la circulació com a mesura preventiva a l'espera de l'informe final

L'Ajuntament ha impulsat un seguit d'actuacions per determinar les mesures a dur a terme per complir amb les garanties d'estabilitat de la coberta

L'Ajuntament de Terrassa va limitar el trànsit al Portal de Sant Roc el passat 14 de desembre, tot i mantenir els accessos al pàrquing subterrani, com a mesura preventiva després de conèixer els resultats d'un estudi tècnic, realitzat per la UPC. Aquest estudi deia que la coberta de l'aparcament podria no complir les garanties d'estabilitat que marca la normativa actual, que és molt més exigent que la vigent en el moment de la seva construcció, l'any 1972. Durant aquestes sis setmanes, l'Ajuntament ha realitzat actuacions per comprovar l'estat actual de la coberta i determinar, així, les obres a realitzar per millorar la seva estabilitat. Una d'elles ha estat una cala per inspeccionar la seva estructura interna per tal de corroborar les conclusions obtingudes a partir dels càlculs realitzats per la UPC.

D'altra banda, l'empresa concessionària de l'aparcament, ASTASA, ha instal·lat uns puntals especials a les tres plantes del pàrquing per complir, així, amb les indicacions proposades des del departament d'enginyeria civil i ambiental de la UPC.

A partir d'ara, serà la UPC l'encarregada de redactar un informe final, que serà valorat pels serveis tècnics municipals, a partir del qual es definiran les actuacions a realitzar a curt, mitjà i llarg termini per part del Consistori. Això fa que al Portal de Sant Roc es mantingui la prohibició de circulació als vehicles pesants i les restriccions de trànsit durant les pròximes setmanes. És una mesura preventiva que afecta les confluències del Portal de Sant Roc amb la rambla d'Ègara, a més dels carrers Cisterna -ara en obres per a millorar la xarxa de clavegueram- i Vinyals.

Cal recordar que l'informe de la UPC va ser encarregat per l'Ajuntament arran la pròxima finalització de la concessió de l'aparcament, prevista per l'any 2022, per tal de conèixer l'estat de l'edifici abans que l'empresa concessionària el retorni al Consistori.