Dissenyat el dispositiu policial per garantir la seguretat i la mobilitat en l'inici del curs escolar

L'Ajuntament promou els desplaçaments a peu, en bici, en bus o en metro

Un total de 31.930 alumnes d'infantil, primària i secundària de la ciutat iniciaran el proper dijous, 12 de setembre, el curs escolar 2019-2020. Les matriculacions totals són de 6.554 alumnes a l'etapa infantil (3.786 a l'escola pública i 2.768 a l'escola concertada); 15.180 a primària (9.097 a l'escola pública i 6.083 a l'escola concertada), i 10.196 a secundària (5.416 a l'escola pública i 4.780 a l'escola concertada). D'aquest nombre, hi ha 2.068 alumnes que cursaran P3 i 2.596 que començaran 1r d'ESO. Tot i així, cal remarcar que aquestes dades es veuran modificades aquesta setmana perquè les comissions de garanties per a l'escolarització estan escolaritzant les més de 300 sol·licituds presentada a l'Oficina Municipal d'Escolarització des de la darrera setmana de juliol fins ara.

Un any més, l'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa un dispositiu especial per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat de l'alumnat en els seus desplaçaments, així com en les entrades i sortides dels centres escolars. La tornada a l'escola per a l'alumnat d'infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mig tindrà lloc el dijous 12 de setembre, mentre que les classes als ensenyaments de cicles formatius de grau superior d'FP inicial començaran el dimecres, 18 de setembre.

Dispositiu policial

Un total de 105 efectius de la Policia Municipal, entre comandaments i agents, treballaran en tasques de regulació del trànsit i de protecció escolar a diferents punts de la ciutat, en una primera fase. L'operatiu s'ha organitzat en dues fases: una primera dijous, 12 de setembre, divendres 13 i dilluns dia 16, i una segona, a partir del dia 17, amb una disminució progressiva d'efectius policials una vegada analitzat l'impacte inicial.

El dispositiu especial de Policia Municipal es planteja amb quatre objectius principals: Garantir la seguretat dels alumnes en les entrades i sortides dels centres escolars; Aconseguir que els hàbits dels usuaris de la via pública, conductor i vianants, es situïn dintre dels paràmetres de respecte i compliment de les normes de la Circulació i de la Seguretat Viària; Mantenir la fluïdesa en el trànsit; Informar al ciutadans en relació a recomanacions i consells, no solament els dies de l' inici del curs sinó també durant la resta d'aquest.

Durant els primers dies de curs, quan habitualment els i les alumnes accedeixen de manera esglaonada a les aules, segons el curs, es mantindran els efectius fora dels horaris definits com de màxima intensitat. El servei es realitzarà amb més incidència al matí i a la sortida dels col·legis a la tarda, mantenint el control al migdia.

El dispositiu estableix punts de regulació amb agents de policia a les cruïlles per agilitzar el trànsit i reforçar la senyalització existent en cada cas, així com la presència d'efectius a les entrades i sortides dels centres escolars, prioritzant aquells centres més conflictius des del punt de vista de trànsit. Els horaris del servei contemplats inicialment són: al matí, de 8.15 a 9.15 h i de 12.30 a 13.15 h i, a la tarda, de 14.30 a 15.15 h i de 16.30 a 17.15 h. No obstant això, els agents continuaran amb la seva activitat fins que el trànsit s'hagi normalitzat.

La presència policial a les entrades dels col·legis es planteja a més per tal de donar seguretat, regular el trànsit i posar ordre els primers dies de curs. Aquest servei es desplega a tota la ciutat, prioritzant aquells centres situats en zones de més trànsit. El dispositiu també contempla la presència d'agents als instituts tant en horaris d'inici i finalització, com en horaris d'esbarjo (d'11.30 h a 12.15 h).

Canvis de circulació

Aquest estiu, des de l'Ajuntament s'han iniciat un seguit d'actuacions contemplades en el Pla de Reordenació de la Mobilitat a l'àmbit central de la ciutat, que ha comportat una sèrie de canvis en diferents carrers. L'objectiu s'emmarca en el desplegament de la primera fase d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE), que s'inclou dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21.

Davant d'aquests canvis, s'ha redissenyat el dispositiu policial en aquesta zona, prestant especial atenció als carrers del Col·legi, Portal Nou, Sant Cristòfol, Vall i un tram de Rutlla i de Sant Marian, que han canviat els seus sentits de circulació.

Enguany, la Policia Municipal i el Servei de Mobilitat ha contactat amb les AMPA dels centres escolars perquè facin difusió entre els pares i mares dels centres afectats per garantir la seguretat, davant dels canvis efectuats.

A l'escola, a peu, en bici, en bus i en metro

L'Ajuntament ha posat novament en marxa una campanya per informar dels consells de mobilitat a la ciutadania amb el nom "A l'escola, a peu, en bici, en bus i en metro". La campanya es basa en l'edició d'un díptic amb informació sobre mobilitat i consells per assolir uns desplaçaments més saludables i segurs, que podeu trobar al web https://www.terrassa.cat/tornada-al-cole. L'Ajuntament recorda que anar a l'escola a peu és la millor manera de desplaçar-se, la més sostenible i saludable. La bicicleta, l'autobús i el metro també poden ser una bona opció per als itineraris més llargs.

Aquests díptics s'han repartit als eixos que acostumen a registrar majors acumulacions de trànsit durant el curs, com són els dels carrers d'Arquimedes amb Volta, de Galileu amb Pare Llaurador, d'Antoninus Pius amb rambla d'Ègara, de Topete amb Sant Jaume i la plaça del doctor Robert, de la rambla d'Ègara amb Doctor Cabanes, i de la carretera de Montcada amb els carrers de Baldrich i Col·legi. Així mateix, s'informarà a través de les diferents xarxes socials municipals (Facebook i Twitter Mobilitat), de la web municipal, i d'anuncis als mitjans de comunicació, correus electrònics als centres d'ensenyament i panells d'informació variable de la ciutat.

Enguany, per als usuaris i usuàries de bicicleta, l'estació dels FGC de la Rambla d'Ègara disposa d'un Tbicibox que permet estacionar la bicicleta per un temps limitat i els autobusos urbans de les línies L1, L2, L3 i L9 han augmentat les freqüències de pas i els horaris

Foment del transport públic i T-16

De cara al foment del transport públic, l'Ajuntament recorda a la ciutadania l'existència de la targeta T-16, un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 15 anys, que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi l'infant. Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els infants de 4 a 15 anys, ambdós inclosos, que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat, com és el cas de Terrassa. La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 euros que serà repercutit a l'usuari únicament en la seva primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any que el nen o la nena compleixin 16 anys.

L'Ajuntament inverteix 822.762€ euros en manteniment dels centres educatius públics

L'Ajuntament de Terrassa destina aquest any un total de 822.762 euros al manteniment dels centres d'ensenyament de titularitat pública a la ciutat. Aquest pressupost inclou 150.000 euros de pressupost municipal per a inversions als centres educatius, més 50.000 euros pendents de rebre d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, 380.562 euros dedicats al manteniment ordinari, i 242.200 euros d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

Les obres de major envergadura s'han realitzat durant les vacances. Així, durant els mesos de juny, juliol i agost, s'ha portat a terme la pintura integral de l'escola Bisbat d'Egara, l'adequació de la meitat de la planta baixa d'un dels edificis del conjunt Germans Amat per ubicar una Aula Intensiva de Suport, l'arranjament i pavimentació de l'accés a aquest nou espai rehabilitat, la instal·lació d'aire condicionat als dormitoris de les escoles bressol municipals, i la construcció d'un nou mur de contenció a l'escola bressol Ginesta. També s'ha iniciat l'obra d'instal·lació de sistemes de seguretat per a realitzar el manteniment de les cobertes de les escoles bressol, que es preveu que finalitzi durant el mes de setembre o principis d'octubre.

D'altra banda, al llarg del mes d'agost i principis de setembre s'han adjudicat les obres relatives a la primera separata (11 centres) del projecte per a la implantació del sistema de telegestió de calderes a les escoles de Terrassa i l'obra de reforma del terrat amb nova impermeabilització de l'EB Tabalet.

Igualment, es preveu l'adjudicació durant aquest mes de setembre de les obres de substitució del paviment del menjador de les escoles bressol Tabalet i Moisès, i de l'obra de substitució de calderes a quatre escoles subvencionada per la Diputació de Barcelona, que s'iniciaran quan estiguin adjudicades. També es preveu per aquest darrer trimestre de l'any la renovació de les taules de canvi de l'escola bressol l'Esquitx, tal com va aprovar-se al Ple Municipal del dia 19 de Juliol.