Comencen les obres per millorar la urbanització dels passatges a la Maurina i la seva connectivitat

És una de les últimes actuacions del Pla de Barris, que finalitza aquest any

La millora de la connectivitat i de la urbanització de la xarxa de passatges de la Maurina és l'objectiu d'un dels darrers projectes inclosos al Pla de Barris de la Maurina, que finalitza aquest 2018. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de millora dels serveis, la pavimentació i l'accessibilitat del passatge de Les Menines, ubicat al carrer de l'Escultor Clarà, el passatge del Mig i la plaça de Valentí Alagorda. Les obres van a càrrec de l'empresa Curnal Invest S.L. i tenen una durada de dos mesos. El pressupost d'adjudicació és de 212.890,62 euros.

Les actuacions es concretaran a la xarxa de clavegueram, l'enllumenat i l'asfaltat. Concretament, els treballs en el clavegueram consistiran a instal·lar nous embornals sifònics per tal d'augmentar la capacitat de buidatge d'aigua en aquells punts que ara són crítics per tal de resoldre les males olors, alhora que es repararà un tram on s'hi ha detectat fissures. Pel que fa a l'enllumenat, se substituirà l'actual per un més eficient de leds que contribuirà a millorar la il·luminació de la zona. En quant al paviment, es reformarà tot l'asfalt dels passatges afectats.

El projecte també inclou l'execució de dues obertures noves de passatges, amb la construcció de dues escales que salvaran els desnivells actuals. Una serà de formigó i l'altre d'acer i s'instal·laran, respectivament, al carrer de Felip II i al passatge d'Orà.

 

Informació de les afectacions

El desenvolupament dels treballs provocaran afectacions puntuals als accessos dels diferents carrers. El veïnat serà informat dels talls de circulació i de les restriccions de trànsit que es poden produir per accedir als garatges.

El Pla de Barris és una actuació integral de millora de la Maurina, que es va començar a desenvolupar l'any 2008, i a la que l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya aporten els fons necessaris per a executar projectes urbanístics i de millora de l'espai públic, com també programes de caràcter social, amb treballs sobre la convivència i la dinamització econòmica i comercial de la zona. El pla finalitza aquest any, coincidint amb la conclusió de la darrera pròrroga del Pla de Barris, que l'Ajuntament va demanar a la Generalitat per garantir l'execució dels projectes previstos.