Comencen les obres a l'avinguda de l'Abat Marcet per instal·lar nous grups semafòrics

Afecten les cruïlles dels carrers d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré

L'Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres de semaforització de les cruïlles de l'avinguda de l'Abat Marcet amb els carrers d'Emili Badiella i del Doctor Cistar. L'objectiu d'aquesta actuació és moderar la velocitat dels vehicles en aquest tram i millorar la circulació a peu i en bicicleta. Els treballs, que tenen un període d'execució de dos mesos, van a càrrec de l'empresa Alumbrados Viarios S.L i el cost d'adjudicació és de 136.696,89 euros (IVA inclòs). Aquest projecte està inclòs al  Programa d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2017.

L'avinguda de l'Abat Marcet és una de les vies principals de circulació viària de Terrassa i disposa de diversos passos de vianants que faciliten la mobilitat. No obstant això, entre el carrer de la Independència i la plaça de l'Aigua no hi havia cap pas de vianants que facilités als vianants anar d'un cantó a l'altre de l'avinguda, tant a l'alçada de l'avinguda amb el carrer d'Emili Badiella com amb el carrer d'Ègara.

L'execució d'aquest projecte permetrà semaforitzar les interseccions de l'avinguda amb els carrers d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré, ampliar les voreres als xamfrans per millorar l'accessibilitat, crear dos nous passos de vianants per travessar l'avinguda de l'Abat Marcet i elevar els dos que ja hi ha a l'inici del carrer d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré. També s'adaptarà la senyalització per facilitar la circulació als ciclistes que vagin pels dos carrils bici ja existents, per la qual cosa s'habilitarà un espai d'espera per fer els girs a l'esquerra i un semàfor que regularà la circulació per als ciclistes.

 

Mobilitat entre barris

El Consistori ha prioritzat la semaforització en aquestes interseccions perquè es considera que el carrer d'Emili Badiella pot tenir un major ús per part dels vianants, ja que disposa d'una connexió directa a través del barri de Sant Pere amb el parc del Nord i l'intercanviador de transport de Terrassa Estació del Nord. Per la seva banda, el carrer del Doctor Cistaré connecta amb el barri del Poble Nou- Zona Esportiva.

L'execució de les obres comporta des de dimecres talls parcials de circulació al carrer del Doctor Cistaré i a l'avinguda de l'Abat Marcet, on es deixa un carril per sentit, tot i que la setmana entrant es mantindran els dos carrils coincidint amb l'inici del curs escolar. El tall parcial del carrer d'Emili Badiella afectarà les pròximes setmanes.