Comencen les obres de remodelació de la zona d'equipaments esportius del barri del Segle XX

El nou espai tindrà una orientació més lúdica i d'oci

El projecte, que s'emmarca dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic, remodelarà el terreny de 2.815 m2 ubicat entre els carrers de Lepant, d'Avinyó i de Navas de Tolosa perquè sigui una zona més lúdica i d'oci. El nou espai resultant comptarà amb jocs biosaludables, taules de tennis taula, pistes de petanca, àrees de descans i un nou enllumenat i mobiliari urbà (papereres, bancs de fusta i formigó). Les obres projectades tenen un termini de tres mesos i van a càrrec de l'empresa Tempo Facility Services SLU, amb un pressupost d'adjudicació de 183.014,16 euros

El projecte inclou la col·locació de sauló per uniformitzar el terreny, la instal·lació d'una nova xarxa de drenatge, per evitar reguerons i acumulació d'aigua embassada, així com embornals sifònics i una nova connexió a la xarxa de clavegueram del carrer de Navas de Tolosa. També es plantaran més arbres a les àrees de descans, es farà un nou enjardinament i s'adequaran més parterres, que contribuiran a separar els diferents espais.

 

Reordenació de la zona

Pel que fa als equipaments esportius, el projecte preveu reordenar la zona per sectors. Al sector sud es col·locarà una nova porteria i una cistella de bàsquet, i es reforçarà la tanca perimetral. El sector nord es modificarà en quatre àmbits diferents: al nord-est s'instal·laran tres taules de tennis taula; al nord-oest, dues pistes de petanca; al sud-est es pavimentarà perquè sigui una zona de descans i, al sud-oest, es col·locaran sis aparells biosaludables en un lloc on es plantaran arbres de fulla caduca que donaran ombra a l'estiu. 

El projecte també inclou fer una esbrossada a la part oest de la zona d'equipaments, on hi ha el límit amb les fàbriques, a més de l'enderroc del paviment de formigó i dels bordons que no s'ajustin a les noves necessitats de l'espai.