El Portal de Sant Roc es restringeix al trànsit, mantenint els accessos al pàrquing subterrani

Arran d'un estudi tècnic, s'ha pres aquesta mesura de manera preventiva, per garantir l'estabilitat de la coberta de l'aparcament

L'Ajuntament de Terrassa ha restringit al trànsit el Portal de Sant Roc, mantenint els accessos del pàrquing subterrani. Així, a partir d'aquesta tarda s'han posat barreres New Jersey a les confluències del Portal de Sant Roc amb Rambla, carrer Vinyals i carrer Cisterna. D'aquesta manera, només es permet accedir a Vinyals als veïns i als usuaris del pàrquing. La sortida de vehicles de veïns i pàrquing es farà únicamente per la Rambla. Els vehicles que vinguin del carrer Major hauran de girar a l'esquerra cap al carrer del Vall o al carrer Cisterna.

Aquesta és una mesura preventiva que l'Ajuntament ha dut a terme després de tenir avui els últims resultats d'un estudi tècnic extern, del qual es desprèn que la coberta de l'aparcament podria no complir les garanties d'estabilitat que marca la normativa actual, molt més exigent que l'anterior en el moment de la seva construcció. L'estudi recomana algunes mesures per reforçar aquesta estabilitat, i mentre no s'adopten l'Ajuntament ha decidit limitar l'accés de vehicles de veïns i pàrquing, evitant així la circulació de vehicles més pesants.

Aquest estudi ve motivat per la pròxima finalització de la concessió de l'aparcament, l'any 2022, i s'ha realitzat per encàrrec de l'Ajuntament amb l'objectiu de tenir coneixement de l'estat de l'edifici abans que el concessionari el retorni a l'Ajuntament. Així, segons una primera valoració tècnica de l'estudi, no és necessari tancar l'aparcament del Portal de Sant Roc. Amb tot l'Ajuntament ha fet aquesta restricció al trànsit, i ha requerit a l'empresa concessionària de l'aparcament, ASTASA, que prengui les mesures oportunes per adaptar-se a la normativa vigent.

Mentrestant, ha iniciat l'elaboració d'un informe tècnic a partir del qual es definiran les possibles actuacions a dur a terme a curt, mitjà i llarg termini.

La mesura afectarà el recorregut de la Cavalcada de Reis, que en arribar al carrer Major seguirà recte pel carrer de la Unió, i després cap a l'esquerra per Iscle Soler, per reprendre l'itinerari habitual per la Rambla.