Dilluns comencen les obres per reasfaltar l'avinguda de Can Jofresa

Els treballs s'inclouen al calendari de pavimentacions previstes per a l'estiu

El proper dilluns, 16 de juliol, començaran els treballs per reasfaltar l'avinguda de Can Jofresa, al Polígon Industrial de Santa Margarida, que finalitzarà el proper 29 de juliol. El projecte ha estat redactat pels serveis de Projectes i Obres de l'Ajuntament i s'emmarca dins el calendari de pavimentacions previstes per a aquest estiu. Les obres s'inclouen dins el lot 2 de la "Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat", que també contempla la millora del ferm al carrer de Sant Marc, que ja s'ha realitzat. Els treballs d'aquest lot han estat adjudicats a l'empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU, per un import global de 407.900,68 euros (IVA inclòs).

Els treballs de reasfaltat afectaran el tram de l'avinguda de Can Jofresa comprès entre les avingudes de Santa Eulàlia i del Tèxtil, amb l'objectiu de conservar i mantenir l'asfalt, així com renovar la senyalització horitzontal. Es tallarà la circulació al tram de la via afectada mentre s'executin les obres, però serà un tall parcial, ja que  només es permetrà la circulació d'autobusos i ambulàncies.

Aquestes obres poden generar algunes alteracions per la presència de maquinària i operaris i ocasionar talls puntuals de trànsit. Per aquest motiu, es recomana utilitzar altres itineraris alternatius, en la mesura que sigui possible, ja que es podrà circular pels carrers de Badalona i d'Albert Einstein, tal com s'indica en el plànol que trobareu al web municipal http://www.terrassa.cat/ca/transit.