TerrassaMobilitat

El  Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-2021 identifica una zona de baixes emissions a l'àmbit central de la ciutat, on es preveuen actuacions que assignin més espai al vianant, a la bicicleta i al transport públic, comportant uns canvis en els hàbits de mobilitat. Aquestes actuacions responen a la voluntat del Govern municipal d'implementar tan aviat com es pugui  aquests espais urbans d'atmosfera protegida, en compliment del Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 i del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (2015-2020) i en consonància amb les mesures que es prendran en el marc de l'àmbit metropolità Àmbit 40, per reduir de manera imminent la contaminació i millorar la qualitat de l'aire.

Reorganitzem el Centre i ampliem l'àrea de vianants: primers passos per a implantar una Zona de Baixes Emissions:

 

També podeu accedir a:

Per a més informació:

L'Oficina de Mobilitoficinamobilitatat de Terrassa és un centre d'informació i de gestió de la mobilitat. Mostra a l'usuari les alternatives disponibles a traves d'un canal de comunicació presencial individualitzada. Aquest centre d'informació ofereix els següents serveis:

  • Expedició de títols propis de TMESA.
  • Expedició de títols integrats de l'ATM.
  • Informació de la xarxa d'autobusos de TMESA.
  • Tasques d'atenció al client.
  • Màquina expenedora 24h de venta de títols de transport T-25 i T-10 (actualment la T-25 només es pot obtenir en horaris comercials acotats).
  • Expositor amb informació de diferents modes de transport de la ciutat: mapa-guia de la bicicleta, taxi, FGC, RENFE.