La Revolució Verda

Terrassa ha iniciat un canvi de model per avançar cap a una ciutat on moure's sigui més fàcil, amb menys trànsit, menys sorolls i menys gasos contaminants. Una ciutat més saludable, amb més espais públics, més confortable i més segura per a vianants. Es tracta d'una gran transformació, que ha començat ja amb la reordenació de la circulació a l'àmbit central per establir una Zona de Baixes Emissions. Uns canvis que tindran continuïtat durant els propers mesos fins aconseguir doblar la superfície destinada als vianants en els darrers 20 anys. 

Però aquesta transformació va molt més enllà del Centre i abasta tots els barris de la ciutat. Tal i com s'estableix al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21 i al Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2015-20, es faran intervencions als carrers per reequilibrar l'espai públic, reassignant més espai a vianants, a la bicicleta i al transport públic i per aconseguir canvis en els hàbits de la mobilitat de la ciutadania.

Són mesures per assolir una reducció de l'accidentalitat, del soroll i del consum energètic, una millora de la qualitat ambiental i de l'habitabilitat dels carrers, així com un augment del grau d'autonomia dels infants, de persones grans i de persones amb capacitats diverses. Una autèntica revolució verda per moure'ns i viure millor a Terrassa.