L'Ajuntament de Terrassa, dins les accions per la millora de l'entorn, ha fet tot d'actuacions per tal de millorar el problema dels horts familiars no ordenats.

L'any 1998 es va construir un nou equipament d'horts municipals, a la finca de Torre Mossèn Homs. Aquest equipament té 86 parcel.les de conreu, a més de dues edificacions on hi ha les guixetes per les eines de cada usuari. Els primers usuaris van ocupar les parcel.les l'any 1999, i durant aquests anys de funcionament s'han anat millorant diferents aspectes puntuals de la instal.lació.

Una de les actuacions és l'establiment d'horts municipals. A mitjans dels anys vuitanta es va fer la primera prova pilot a la finca de ca n'Alavedra, instal.lació que va funcionar fins a setembre del 2004.

De forma paral.lela, l'Ajuntament ha anat actuant en la retirada d'aquells horts que ocupaven terrenys de domini públic, conjuntament amb altres serveis municipals per erradicar el barraquisme puntual o problemes de venda d'estupefaents en aquests espais.

Des de juliol de 2007 funciona un nou emplaçament d'horts municipals, els horts de can Casanoves.

Aquest equipament disposa de 81 noves parcel.les, amb les seves taquilles per les eines, sistema de reg,etc.

 

Aquest programa d'horts municipals ha acabat i no es preveu tornar a obrir un nou període d'inscripció en el futur.