UE Funds

Terrassa porta anys participant en projectes que han estat finançats per la Unió Europea, total o parcialment. Aquesta participació ha beneficiat diversos col·lectius de la ciutat, des de joves fins a gent gran, passant per estudiants i altres àmbits, a més de potenciar la visibilitat de Terrassa a Europa. En els següents documents podeu comprovar quina ha estat la participació en diferents fons en el període 1995-2006, en el 2007-2013 i, encara en marxa, en el 2014-2020.

Com seran, però, els FONS EUROPEUS EN EL PERÍODE 2021-2027?  La Comissió Europea (CE) va publicar el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027). El 29 de maig, la CE va publicar les propostes normatives específiques sobre com s'articularà la política regional europea en els propers anys, en especial pel que fa al fons FEDER i a la cooperació territorial europea.

Pel període 2021-2027 el pressupost dedicat a la política de cohesió en el desenvolupament econòmic, social o territorial de la Unió Europea (UE) és de 373.000 MEUR. La dotació per l'Estat espanyol és de 38.325,13 MEUR a preus corrents. Com en l'actual període, Catalunya no és elegible pel que fa al Fons de Cohesió.

Més informació sobre les novetats 2012-2027