41a Fira del Dibuix

 

Bases:

1. La 41a edició de la Fira del Dibuix se celebrarà el diumenge 6 d'octubre de 2019, i s'iniciarà a les 11 del matí i es clourà a les 8 del vespre.

2. La participació a la 41a Fira del Dibuix d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals implica el pagament d'uns drets d'inscripció de: SOCIS: 30 euros - NO SOCIS: 40 euros Aquesta quota serveix per cobrir les despeses d'organització.

3. La Fira del Dibuix d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals és una fira de dibuix, pintura, il·lustració i còmic. En cas de molta demanda, aquestes darreres modalitats es podrien ubicar al carrer Major. Només s'admetran obres artístiques realitzades sobre paper, cartró, tela, fusta o similar amb una tècnica que pugui enquadrar-se dins d'aquestes disciplines (llapis, carbó, tinta, aquarel·la, oli, acrílic...) o obres originals fetes mitjançant la tècnica del gravat. No s'admetran obres de caràcter artesanal (ceràmica, esmalt...) ni reproduccions de tipus industrial (pòsters, litografies...). Sols s'admetran a la venda, els llibres dels il·lustradors que vagin acompanyats amb els dibuixos originals. De la mateixa manera les fotografies, òbviament, seran impreses, però haurà de constar-hi, al revers, el tiratge de cadascuna.

4. Preinscripció:

SOCIS d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals

a) Els socis que ja hagin participat en l'edició 2018 de la Fira, d'entrada, tenen reservat el mateix número de taula. Els altres socis podran triar taula entre les disponibles en el moment de la preinscripció.

b) La preinscripció de socis es realitzarà entregant la butlleta degudament emplenada i signada a la Secretaria de l'Entitat entre el 2 i el 12 de setembre (ambdós inclosos), presencialment o bé per e-mail.

c) El pagament de la preinscripció (15 euros) es pot fer en metàl·lic o per transferència bancària, fins al 12 de setembre (inclòs). Si envieu la butlleta per e-mail, demaneu el número de compte bancari.

d) A partir del 15 de setembre, els socis amb la preinscripció formalitzada podran demanar, si ho desitgen, canvis en el número de taula assignada.

NO SOCIS

a) La preinscripció es realitzarà a la secretaria de l'entitat entre el 16 i el 20 de setembre (ambdós inclosos), presencialment o bé per e-mail.

b) El pagament de la preinscripció (15 euros) es pot fer en metàl·lic o per transferència bancària, fins del 21 de setembre (inclòs). Si envieu la butlleta per e-mail, demaneu el número de compte bancari.

c) El dia 6 d'octubre, a les 10 h, a la plaça Vella, després del pagament de la resta de la inscripció, s'entregarà als firaires que no siguin socis un sobre amb un número, que correspondrà al número de taula que hauran d'ocupar.

5. S'admetran només dues inscripcions per persona (la pròpia i una per a un altre artista).

6. Per agilitzar la preinscripció es recomana enviar la butlleta per correu electrònic (web), tenint en compte, però, que la inscripció no tindrà validesa fins que no s'hagi abonat la quota de preinscripció i tinguem la corresponent butlleta a secretaria. La resta del pagament (15 euros els socis, i 25 euros els no socis) es farà el mateix dia de la Fira, a partir de les 10 h. No s'acceptaran talons ni girs postals.

7. L'organització de la Fira proveirà les taules per muntar les parades i la il·luminació necessària. Els artistes hauran de portar les cadires que necessitin i queda explícitament prohibida qualsevol il·luminació a part de la instal·lada per l'organització.

8. Cadascuna de les taules (de 183x74cm) és individual, és a dir, per a un sol artista. Les agrupacions professionals o aficionades, podran disposar d'un espai per a publicitar i donar a conèixer les seves activitats, però en cap cas s'hi podran vendre obres.

9. Qualsevol mena de carpa o tendal per protegir-se del sol o la pluja, haurà de cenyir-se estrictament a l'espai assignat a cada artista (2x2m o de 2x3m, sempre que no molestin els del darrere, sobretot en el cas del triangle central i tenint en compte que els dos metres corresponen a l'amplada de la taula, no pas al revés), i serà monocolor i preferentment blanc. Excepte en cas de pluja, només cal posar la lona posterior de la carpa. L'organització es reserva el dret de fer retirar qualsevol element que no compleixi aquesta norma.

10. Per tal que l'organització pugui treballar degudament, l'entrada amb cotxe a la plaça es farà a partir de les 9 del matí. Igualment, fins les 8 del vespre no es podrà entrar amb el cotxe a la plaça.

11. Els artistes preinscrits que no es presentin sense una causa justificada no es podran tornar a inscriure en edicions posteriors de la Fira.

12. En el suposat cas que la Fira s'hagués de suspendre per causes de força major, no es retornarà l'import de la preinscripció.

13. L'organització es reserva el dret d'admissió i el de decidir les mesures que calgui en tot allò no previst en aquestes bases.

14. La preinscripció a la Fira suposa l'acceptació de tots els punts d'aquestes bases.