Tot i que la legislació en l'àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de drets, 76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI+.

En aquest sentit, cal recordar que Catalunya va liderar l'avanç en el reconeixement dels drets amb l'aprovació de la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgéneros i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada pel treball tenaç durant llargs anys de les entitats LGBTI+.

Terrassa és una ciutat referent en la lluita contra la discriminació, tant a nivell institucional com en l'àmbit associatiu. En el municipi, es compta amb un col·lectiu potent, reivindicatiu i divers, molt vinculat a la ciutat i Terrassa compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit de les polítiques d'igualtat i en la garantia dels drets del col·lectiu LGTBI+.

Al novembre de 2014 s'aprovava el Pacte DASIG, pacte de ciutat per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, al qual ja estan adherides més de 40 entitats i institucions de Terrassa i en el marc del qual s'estan desenvolupant accions en contra de la discriminació i a favor de la igualtat.

Entre altres accions, per fer patent aquesta adhesió a la lluita del col·lectiu LGTBI +, en dates commemoratives l'Ajuntament hissarà les diferents banderes del col·lectiu.

Existeixen diverses dates commemoratives emmarcades en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere:

Enguany el Servei LGTBI+ de l'Ajuntament de Terrassa proposa una campanya per celebrar les diferents formes d'estimar, ser i sentir sota el lema #CelebremlaDiversitat, la qual agruparà totes les diades de visibilitat LGTBI+.