Tot i que la legislació en l'àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de drets, 76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI+.

En aquest sentit, cal recordar que Catalunya va liderar l'avanç en el reconeixement dels drets amb l'aprovació de la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgéneros i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada pel treball tenaç durant llargs anys de les entitats LGBTI+.

Terrassa és una ciutat referent en la lluita contra la discriminació, tant a nivell institucional com en l'àmbit associatiu. En el municipi, es compta amb un col·lectiu potent, reivindicatiu i divers, molt vinculat a la ciutat i Terrassa compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit de les polítiques d'igualtat i en la garantia dels drets del col·lectiu LGTBI+.

Al novembre de 2014 s'aprovava el Pacte DASIG, pacte de ciutat per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, al qual ja estan adherides més de 40 entitats i institucions de Terrassa i en el marc del qual s'estan desenvolupant accions en contra de la discriminació ja favor de la igualtat.

Des de Terrassa s'ha mostrat sempre una ferma adhesió a la lluita pels drets i les llibertats, així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les persones LGTBI + i la lluita contra les discriminacions. El Consistori treballa per a impulsar diverses accions de transformació social (iniciatives per a donar visibilitat al col·lectiu, campanyes informatives, formacions, col·loquis i conferències, actes culturals, tallers i edició de materials, etc). De manera participativa, comptant amb el teixit associatiu, s'han establert protocols i plans en aquest àmbit, que estem desenvolupant i que volem continuar millorant per a garantir i defensar el dret a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de tota la ciutadania terrasense.

Entre altres accions, per a fer patent aquesta adhesió a la lluita del col·lectiu LGTBI +, en dates commemoratives de l'Ajuntament hissarà la bandera arc de Sant Martí. Existeixen diverses dates commemoratives emmarcades en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere: