30 de Març Comunicat

El programa de desinfecció a l'exterior de residències de gent gran s'amplia a centres residencials per a persones amb capacitats diverses

L'ampliació arriba també als entorns de les empreses de serveis funeraris, i aquesta setmana es reforcen encara més els equips de desinfecció

El Govern municipal ha acordat avui les següents mesures per continuar fent front a la crisi causada pel Coronavirus:

1.- El programa de desinfecció a l'exterior de residències de gent gran, que ha començat avui, s'ampliarà a centres residencials per a persones amb capacitats diverses i a les empreses de serveis funeraris
El Govern municipal ha fet seguiment avui de les primeres accions de desinfecció de zones exteriors portades a terme a diferents residències de gent gran de la ciutat. El programa continuarà els propers dies i s'ampliarà als exteriors de centres per a persones amb capacitats diverses (la residència La Pineda i quatre pisos tutelats per Prodis), als de les funeràries de la ciutat, tant la pública com les privades, i als de la seu d'Ambulàncies Falk.

A més, també es començarà a desinfectar l'entorn del Casal de gent gran de Les Arenes, l'únic d'aquestes característiques que resta obert a la ciutat perquè actualment fa funcions de menjador social i dona servei a unes quaranta persones cada dia.

D'altra banda, a partir de dimecres, l'Ajuntament afegirà dos nous equips, formats per dues persones cadascun, als quatre equips que actualment ja estan duent a terme treballs de desinfecció a diversos espais de la via pública com son els entorns dels hospitals, els CAPs, les estacions i els mercats. D'aquesta manera, la ciutat passarà a tenir en disposició 6 equips de dues persones cadascun, que es mouran amb camions i furgonetes i reforçaran les tasques de neteja desinfectant.

2.- L'Ajuntament de Terrassa planteja al Govern espanyol establir un període de suspensió temporal per a lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials per a unitats familiars i activitats econòmiques
El Govern municipal ha acordat aquest dilluns demanar al Govern espanyol que demà, en la sessió del Consell de Ministres, acordi establir un període de suspensió temporal, mentre duri l'estat d'alarma, per al pagament de lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials a aquelles persones, entitats, comerços, autònoms/es i empreses que hagin experimentat una forta reducció dels seus ingressos arran de la crisi del Covid-19, i especialment a les persones més vulnerables.

Com a referència per a aquestes mesures, pel que fa a persones i famílies es proposa que les mesures s'apliquin a unitats familiars que ingressin com a màxim tres vegades el SMI i que destinin a lloguer d'habitatge com a mínim un 30% dels seus ingressos. En el cas d'activitats econòmiques afectades per la situació d'alarma, la proposta seria que hagin tingut com a mínim una reducció d'un 40% de la seva facturació en aquest període.

En aquest sentit, el Govern municipal demana també que s'estableixin mesures de compensació per als petits tenidors i per a les pèrdues que puguin tenir les administracions públiques.
El Govern municipal considera que aquesta mesura s'hauria d'haver pres la setmana passada davant l'arribada del final del mes aquest dimarts i per tant del pagament dels lloguers. Aquesta mesura ha de permetre donar aire a les famílies, empreses, autònoms/es i comerços que han vist com els seus ingressos i facturació s'han vist reduïts dràsticament d'un dia per l'altre.

Per altra banda, el Govern municipal proposa que propietaris/àries i llogaters/es es posin d'acord a nivell particular per posposar el pagament dels lloguers mentre es mantingui l'estat d'alarma i renegociar-los en funció dels ingressos familiars i facturació que tindran famílies, comerços, autònoms/es i empreses els propers mesos. El servei de mediació de l'Ajuntament està a disposició de la ciutadania per facilitar assessorament i suport en aquests casos.

3.- L'Ajuntament estableix els criteris per aplicar les reduccions a les tarifes de l'aigua durant el segon trimestre, per valor de 500.000 €
El Govern municipal ha acordat els següents criteris per tal d'aplicar la reducció global de 500.000 euros en les tarifes del servei municipal d'aigua per al segon trimestre:

Persones/famílies:
1. Establir un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m3/ trimestre) o sigui, 166 litres/dia tindran cost zero.
Aquesta mesura representa una rebaixa aproximada de 5€/factura.
Amb aquesta bonificació municipal, sumada a la reducció del cànon de l'ACA del 50% els mesos d'abril i maig, la factura en total quedarà reduïda entre uns 12-25€, que pot representar entre un 20-35% de reducció.
En el cas dels abonats amb tarifa social i cànon social poden arribar a tenir una reducció del 100%.

Casos concrets:

  • abonats amb tarifa social i cànon social que consumeixin fins el 1er bloc (estalviadors), tindran una rebaixa del 100% del cost total de l'aigua.
  • abonats amb tarifa social però sense cànon social i que consumeixin fins el 2n bloc, tindran una rebaixa aproximada del 60% del cost total de l'aigua
  • abonats sense tarifa social que consumeixin fins el 1er bloc (estalviadors), tindran una rebaixa aproximada del 35% del cost total de l'aigua
  • abonats sense tarifa social que consumeixin fins al 2on bloc, tindran una rebaixa aproximada del 20% del cost total de l'aigua

També s'estableix una reducció en 5 €/trim pel preu assignat als aforaments domèstics de 250 litres/dia.

Establiments comercials:
2. Establir un preu zero pel primer bloc dels abonats comercials amb comptador ø <15, o sigui, 166 litres/dia tindran cost zero:
Aquesta mesura representa una rebaixa aproximada de 5€/factura, que sumat a la reducció del cànon de l'ACA del 50% els mesos d'abril i maig, la factura en total quedarà reduïda entre uns 15-20€, que pot representar aproximadament un 20% de reducció del cost total de l'aigua.
S'aplica bàsicament a:

  • petits establiments comercials o despatxos de petits negocis i autònoms/es.

Rebuts i terminis:

  • Pel que fa a persones/famílies vulnerables i de tarifa social, el rebut del 2on trimestre no els arribarà fins a l'1 de juny.
  • A la resta de persones abonades, en cas que pateixin dificultats associades directament a l'actual situació d'emergència/alarma, podran fer una petició d'ajornament, acompanyada de la justificació corresponent. En aquests casos, s'ajornarà el pagament fins a l'1 de juny.


4.- L'ICAA proporcionarà temporalment famílies acreditades per a infants de 0 a 3 anys, en cas que els membres de la seva unitat familiar aïllats o hospitalitzats a causa del coronavirus
Els darrers dies han estat circulant per les xarxes socials diversos missatges relacionats amb una crida a famílies que vulguin acollir infants de 0 a 3 anys, en cas que els membres de la seva unitat familiar estiguin hospitalitzats a causa del coronavirus.

En aquest sentit, el Govern municipal posa en coneixement de la ciutadania que en qualsevol cas, aquesta crida només és vàlida per a famílies acreditades per l'ICAA (Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció).

L'ICAA indica que per als infants menors de 3 anys es proporcionarà una família d'acollida prèviament acreditada. Primerament s'optarà per les famílies d'urgència i diagnòstic, i en segon lloc, per les famílies acollidores, ja sigui en llista d'espera, o ja tinguin algun infant acollit però amb capacitat per acollir-ne un altre. En aquest cas es pretén poder proporcionar als nadons i a la petita infància un entorn familiar acollidor, que pugui suplir temporalment les necessitats de cura, alimentació i afecte mentre duri la circumstància que impossibilita als pares i mares i cuidadors/es
d'aquests infants poder fer-se'n càrrec d'ells.

En el cas dels nens i nenes de 3 a 18 anys, l'ICAA oferirà un espai d'oci, d'acompanyament, d'afecte i d'activitats culturals i educatives de forma amena i divertida mentre no puguin tornar a casa o mentre no hi hagi cap familiar que pugui tenir cura d'ells. Per a aquests infants i adolescents es proporcionarà l'opció de fer una estada en algun dels albergs de la XANASCAT arreu del país, on els atendrà 24 hores diàries personal qualificat en l'àmbit de l'atenció social i el lleure educatiu.

L'adreça de correu electrònic per presentar propostes és: icaa.tsf@gencat.cat

(Aquesta informació està en revisió permanent)