El Govern Estatal ha declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel Covid-19 a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Una de les mesures de contenció és la suspensió l'obertura al públic dels establiments minoristes, a excepció d'aquells que siguin considerats de primera necessitat. Els establiments que tenen aquesta consideració i que, per tant, sí que poden obrir, són:  

 • Establiments comercials minoristes d'alimentació i de begudes.
 • Establiments de productes i béns de primera necessitat.
 • Establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i de venda de productes ortopèdics.
 • Establiments de venda de productes higiènics, tintoreries i bugaderies. Finalment en el cas de les perruqueries, només queda permès l'exercici professional a domicili.
 • Establiments de venda de premsa, de productes de papereria i estancs.
 • Establiments de combustible per a l'automoció.
 • Establiments de venda d'equips tecnològics i de telecomunicacions.
 • Establiments de venda d'aliments per a animals de companyia.
 • Establiments de comerç per internet, telefònic o de correspondència.

Queden suspeses totes les activitats relacionades amb l'hostaleria i restauració, però poden prestar exclusivament serveis d'entrega a domicili.

Se suspèn també qualsevol altra activitat o establiments que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

El no compliment amb les mesures del Reial Decret comporta tenir sancions de 3.000€ a 600.000€

 

Els establiments d'alimentació estaran oberts garantint l'abastament alimentari. És important que seguiu les mesures de prevenció, extremeu precaucions i manteniu la distància d'1 metre entre persones.

Recomanem als establiments que puguin romandre oberts que descarregueu el cartell informatiu, l'imprimiu  i el pengeu ben visible. Descarregar

 

 

L'Ajuntament de Terrassa mitjançant decret de l'alcalde de data 24/03/2020 limita excepcionalment l'horari de funcionament del comerç minorista d'alimentació, com a mesura d'interès general de seguretat i salut pública, i fixa com a màxim que podrá funcionar fins a les 21 hores

24/03/2020 L'Ajuntament ordena limitar excepcionalment l'horari del comerç minorista d'alimentació 

Més informació sobre el conjunt de mesures fiscals aprovades per l'Ajuntament  del Pla d'emergència municipal

Mesures adoptades per empreses, comerç i autònoms

Informació oficial sobre el Covid-19

 

 

Orientació estratègica
 • Dinamitzar el comerç i fomentar la seva funció com articulador de qualitat de vida a la ciutat i element d'atractivitat i desenvolupament econòmic i empresarial

Àmbit competencial

 • L'àmbit competencial municipal esta limitat i condicionat per normativa de rang superior, com pot ser la Llei de Comerç de Catalunya, la Llei d'Equipaments comercials i aquelles normatives emanades de la legislació europea com és el cas de la directiva de serveis 2/2006. S'ha de dir però que el planejament urbanístic que determina els usos i qualificacions del sol, son competència municipal a través del POUM

Objectius

 • Dinamitzar el comerç i reforçar la competitivitat de les empreses del sector comercial, especialment els eixos comercials i el comerç de proximitat
 • Continuant en la millora del marc de relacions entre l'administració local, les entitats de comerç, gremis i altres institucions
 • Millora de les infraestructures urbanes que facilitin l'activitat comercial: urbanisme comercial, mobilitat, etc
 • Potenciar el model comercial de la ciutat, continuant amb la tasca desenvolupada i definint àrees d'alta intensitat comercial (BIP), i donar-ho a conèixer arreu amb accions de dinamització coordinades amb el conjunt d'agents del territori. Projectar Terrassa com a capital comercial
 • Dins del nostre model comercial, treballar per redefinir el paper dels mercats municipals com a elements amb capacitat d'atracció i de promoció de nous usos i serveis
 • Promocionar les fires comercials i els mercats no sedentaris com a elements de dinamització de l'activitat econòmica, de capitalitat comercial i d'atracció de més visitants

Destinataris

 • Majoritàriament el Comerç minorista i amb funcions de comerç de proximitat
 • El sector comercial en general, especialment aquells ubicats en àrees deficitàries
 • Associacions de Comerciants, Gremis i altres col·lectius de caràcter corporatiu
 • El conjunt de venedors del Mercat Municipal de la Independència i de Sant Pere i els clients habituals
 • Agrupacions territorials de comerciants
 • Comerciants i clients del Mercadal Martí l'Humà