La filosofia de l'Ajuntament és inclusiva: cada servei municipal ha de ser coneixedor de les necessitats de les persones amb capacitats diverses i ha de ser capaç d'atendre-les adequadament.

 

Ocupació

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament ofereix:

Torna a l'índex

Biblioteques

Autor pictograma: Sergio Palao Procedècia: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei de Biblioteques de l'Ajuntament ofereix:

Torna a l'índex

Transport

Autor pictograma: Sergio Palao Procedècia: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament ofereix:

  • Targeta T-Blanca amb tarifes reduïdes als autobusos urbans per a persones amb discapacitat i baixos recursos econòmics.

Torna a l'índex

Esports

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei d'Esports de l'Ajuntament disposa de:

  • Programa de Promoció Esportiva per facilitar l'accés a l'esport adaptat a persones amb discapacitat. Inclou diferents tipus d'esports, per a persones de diferents edats i tipus de discapacitat. 

L'Oficina de Capacitats Diverses ha editat la Guia de l'esport adaptat de Terrassa, amb més de 60 propostes a la ciutat i rodalies en una trentena de modalitats esportives adaptades, aptes per a esportistes amb diferents interessos, edats i capacitats.

Torna a l'índex

Joventut i Lleure

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament ofereix:

La Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat ha editat la Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses de Terrassa, amb més de 70 propostes de lleure, tant en grups organitzats com per compte propi.

Torna a l'índex

Educació

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei d'Educació de l'Ajuntament edita:

Torna a l'índex

Dona

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament ofereix:

  • Serveis i activitats on la dona amb discapacitat pot adreçar-se. També dóna suport a les dones en situació de violència masclista.

Torna a l'índex

Salut

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • La Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat participa al Consell Municipal de Salut a través de la seva Comissió de Salut. 
  • L'Oficina de Capacitats Diverses dinamitza juntament amb el Servei de Salut i Comunitat la Taula local de Salut Mental i les seves comissions de treball.

Torna a l'índex

Atenció a la dependència

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament ofereix:

Torna a l'índex

Defensa de drets

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

El Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament ofereix:

Torna a l'índex

Més informació