Terrassa Barris en Marxa és un programa, que es va iniciar l'any 2014, a partir dels acords adoptats al Ple de desembre de 2013, en el que es va debatre entorn "La situació actual i futura de la ciutat".

Fruit del debat es va acordar el següent: "Desenvolupar, al llarg de l'any 2014, un programa d'actuacions de millora de l'espai públic que contribueixin a l'adquisició d'aquest grau de funcionalitat en el conjunt de la ciutat consolidada, millorant les condicions funcionals, de mobilitat, d'accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència, del sistema de recollida de residus i de neteja viària i promocionant la implantació d'activitats a l'espai públic que contribueixin a la seva dinamització i convidi a compartir i gaudir la ciutat".

Al principi, el Programa es va centrar en l'execució de petits projectes d'arranjament o condicionament, distribuïts arreu de la ciutat, i que apostaven per millorar l'espai públic en àmbits com la seguretat vial, l'accessibilitat, la pavimentació, l'entorn natural o la recollida de residus. 

A partir de l'any 2016, es va ampliar el seu àmbit d'actuació i es van fer obres en edificis i equipaments municipals, però mantenint l'esperit del programa Terrassa Barris en Marxa, centrat en la  millora dels espais comuns d'ús social, de convivència, de coexistència d'usos diversos i de vida en sí mateix, per donar cabuda a totes les persones.

Des del 2014 l'Ajuntament ha destinat més de 26 milions d'euros a aquest programa, el que ha permès tirar endavant gairebé 280 projectes per millorar el serveis i la qualitat de vida als barris  de la nostra ciutat.