Terrassa és una de les primeres grans ciutats de l'Estat que ha optat per la gestió municipal directa de l'aigua com a garantia d'un servei públic, eficaç, transparent i participatiu.

El Ple Municipal del 22 de març de 2018 va aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei d'abastament d'aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots favorables de 20 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP), donant inici així a la darrera fase d'un procés que portarà a la gestió 100% municipal a finals del 2018.

La nova entitat pública, "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL",  va iniciar les seves activitats l'1 de juny de 2018 un cop aprovats pel Ple els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d'administració. Està previst que assumeixi efectivament el servei el dia 10 de desembre, quan finalitzi la pròrroga forçosa de sis mesos més a l'empresa concessionària, que també va aprovar el Consistori.

La nova entitat pública neix amb l'objectiu de garantir una millor qualitat i sabor de l'aigua; oferir unes tarifes transparents i estables; ampliar les inversions en el servei; ajudar a l'estalvi domèstic reduint l'anomena't "cost ocult" de l'aigua (com els efectes de la calç o el consum d'aigua embotellada), amb un model de gestió basat en valors com la qualitat democràtica i la sobirania municipal; la transparència i la participació ciutadana efectiva; a més de  la lluita contra la pobresa energètica en favor de la justícia social.