23 08 2019

Millora de l'accessibilitat a les cruïlles de la ciutat

Dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa les obres de millora de l'accessibilitat a un total de nou cruïlles situades a set barris de la ciutat. Es tracta de millores en les cruïlles de carrers situats als barris del Centre, Roc Blanc, Can Palet, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, Sant Pere Nord i Poble Nou – Zona Esportiva.

 • Termini execució: 2 mesos
 • Import: 69.938,00 €  

Per a més informació accediu a la Nota de premsa 

31 07 2019

L'Ajuntament inicia les obres de millora de l'espai públic i d'asfaltat a diversos carrers durant l'agost.

L'Ajuntament de Terrassa aprofita el mes d'agost per a realitzar obres d'asfaltat, manteniment i millora de l'espai públic a diversos carrers de la ciutat. Aquest mes, un dels que registra menys trànsit a la ciutat, és el més indicat per a realitzar actuacions de reasfaltat de carrers i avingudes que comporten afectacions en la mobilitat. 

 • Termini execució: agost 2019
 • Import:  306.340,65 € 

Per a més informació accediu a la Nota de premsa .

05 12 2018

Neteja de vegetació a la llera urbana de la riera de Les Arenes.

L'Ajuntament netejarà uns 6 quilòmetres de vegetació a la llera urbana de la riera de Les Arenes.
L'actuació es concreta en el tram comprès entre el pont de l'avinguda Béjar i la riera del Palau.

 • Termini execució: 3 mesos
 • Import (€): 40.228,75

23 11 2018

Tall de circulació al carrer de la Cisterna per obres de millora de clavegueram.

S'han  iniciat les obres de reparació i millora de la xarxa de clavegueram del carrer de la Cisterna, que afectaran al tram comprés entre el carrer de l'Iscle Soler i el Portal de Sant Roc. La mesura  serà efectiva des de dilluns, dia 26, fins divendres, 30, comportant un tall total de circul·lació.

 • Termini execució: 5 dies
 • Import (€): 36.179,24

 

05 08 2018

Millora dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara

S'han començat a substituir els paviments dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara. Les llambordes d'aquests passos se substituiran per paviments asfàltics. Igualment, l'actuació s'aprofitarà per reforçar la senyalització d'aquests mateixos passos de vianants i de l'exclusivitat de pas per a autobusos, taxis i bicicletes, per tal de millorar la seguretat a la via.

 • Termini execució: 3 setmanes
 • Import (€): 154.784,47

22 05 2017

Obres d'estabilització del talús de la riera del Palau

S'han iniciat les obres d'estabilització del talús de la riera del Palau. Aquesta actuació permet garantir la seguretat de la Ronda de Ponent i consistiran en la col·locació de mesures de protecció dels talussos, la instal·lació dels sistemes de contenció i la reurbanització dels carrers per millorar les condicions d'accessibilitat i d'ús per part dels vianants.

 • Termini execució: 12 mesos
 • Import (€): 1.621.708,55

27 03 2017

Millora de l'accessibilitat al carrer de Ferran Casablancas

S'han retirat un seguit d'elements a les voreres del carrer de Ferran Clasablancas, al barri de Can Roca, per tal de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants.

Aquesta actuació era una petició del veïnat i es va encabir al pressupost al qual els districtes van prioritzar les seves demandes.

 • Termini execució: 2 setmanes
 • Import (€): 7.238,99

16 01 2017

Instal·lació de nous semàfors a tres cruïlles del passeig del 22 de Juliol

El reforç de senyalització es farà a les cruïlles dels carrers de la Mare de Déu dels Àngels, Miquel Àngel i Sant Gaietà, amb l'objectiu de millorar tant les connexions a peu, gràcies a la incorporació de dos nous passos de vianants, com la seguretat viària amb la nova regulació semafòrica.

 • Termini execució: 2 mesos
 • Import (€): 111.925

28 11 2016

Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa

Una diagnosi de la situació de la Masia Freixa va posar de manifest que calia fer una sèrie d'actuacions per mantenir en un bon estat l'edifici, la més urgent de les quals era rehabilitar la coberta. Es tracta d'un dels elements més singulars i simbòlics de l'immoble que, a més, en condiciona la usabilitat com a equipament.

 • Termini execució: 5 mesos
 • Import (€): 220.750,94